how to design free website

projekty graficzne
dtp

Trudno mi wymienić wszystkie prace, które zrobiłem. Pracowałem dla  dużych korporacji i małych firm.
Projektowalem broszury, ulotki, foldery reklamowe, książki bardzo proste i bardzo skomplikowane.
Wykonałem również sam, lub w zespole prace polegające na przygotowaniu do druku.
Projektuję logotypy. Kilka z nich można zobaczyć na krakowskich ulicach.
Wykonuję ikony, piktogramy, wszystkie  te elementy, na które zwraca się najmniej uwagi, a które stanowią o atrakcyjności  publikacji.

Florencja-Kraków, miasta partnerskie

Publikacja objętości ponad 1000 stron, trzy wersje językowe, kilkadziesiąt artykułów naukowych zebranych w jednej publikacji. Zaprojektowałem layout książki. Następnie przygotowałem ją w całości do druku.

Wielkie Biografie

Praca na rzecz wydawnictwa PWN. Uczestniczylem w pracach projektowych layoutu i przygotowania do druku tekstu i grafiki. Materiał wymagał konwersji źródła z bazy danych na pliki tekstowe, nadające się do składu. Treść składała się z artykułów podzielonych na kilka części,  wymagała łamania wielowątkowego. W czasie kilkuletniej współpracy wykonałem kilka tomów o objętości ok 1000 stron każdy. To najbardziej skomplikowane publikacje, jakie robiłem do tej pory.

Cracow for Visitors

Jestem grafikiem tego wydawnictwa od początku jego istnienia. Projektuję większość publikowanych tu reklam, layout, elementy dodatkowe, zdjęcia, mapy, okładki.

Inne prace

Przykłady prac, które zrobiłem w różnych okresach działalności.